Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Strategie BACH

Tyto strategické dokumenty jsou výstupem konferencí hudebních klubů, pořádané BACH – Brněnskou asociací clubové hudby. Zaměřují se na živou hudbu. Zde stanovuje strategii pro rozvoj odvětví a rozděluje ji na strategii spolupráce s veřejnou správou a mezi kluby navzájem.

BACH Strategický dokument – jaro 2022

Strategie vznikají díky podpoře EEA and Norway grants