Financováno z Fondů EHP 2014-2021

O nás

BACH (Brněnská Asociace Clubové Hudby) si klade za cíl vytvářet příhodné prostředí pro rozkvět svobodné živé hudby ve městě Brně a posilovat spolupráci a sdílení mezi kluby.

Asociace vznikla 28. 10. 2019 a v současnosti k ní patří 14 hudebních klubů. Členy jsou: FANTOM Promotion s.r.o. (Alterna), BRB Brno, spol. s r.o. (ArtBar Druhý Pád), FLEDA Company s.r.o. (Fléda), Pumelice s.r.o. (Kabinet múz), Kulturní družstvo Kafara (Kafara), LEMON, spol. s r.o. (Melodka), Metro Music s.r.o. (Metro Music Bar), Rokabas s.r.o. (Music Lab), Ponava Cafe s.r.o. (Ponava), Rusty Nail z.s. (Rusty Nail), Kulturou proti chátrání, z. s. (Sibiř), Sono Records, s.r.o. (Sono Music Club), Spolek OTAART (Stará Pekárna) a Jiří Malenovský (Vegalité).

Asociace se neustále rozrůstá o nové členy, jimiž jsou majitelé klubů na brněnské scéně, kde probíhají pravidelné živé hudební produkce a další kulturní akce pro veřejnost.

Účelem vzniku asociace bylo především vzájemné sdílení kulturního programu, zkušeností, vzájemná výpomoc, vyjednávací pozice a výhody při nákupech zboží a služeb (čímž se chápou revize, školení, pojištění vybavení a další).

Jednou ze základních myšlenek spolku je podpora členů v krizových situacích, ale i při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Členové spolku se také vzájemně informují o politických změnách nejen v lokálním měřítku a jako asociace zaujímají společná stanoviska, navrhují úpravy norem a na takové změny aktivně reagují. Mezi hlavní myšlenky vzniku Brněnské asociace clubové hudby patří i společná propagace nejen na území Brna a České republiky, ale i prezentace a posílení povědomí o kulturních akcích v zahraničí.

asociace BACH v sítích: