Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Projekt “Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů”

Tento projekt vznikl v rámci projektu “Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů” financovaného z programu KU/REG/CB1 fondů EHP a Norska. Doba trvání projektu je od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2022 a výše dotace 1 281 690 Kč. V rámci tohoto projektu vznikla webová a mobilní aplikace, která usnadní orientaci organizátorů v plánované dramaturgii a zároveň přehledně sdružuje program pro návštěvníky klubů. Intranet aplikace slouží také jako online platforma pro vzájemnou komunikaci mezi promotéry, díky čemuž nedochází ke kolizím programu, ale naopak k posilování spolupráce. V rámci tohoto projektu se také připravujeme na organizaci společného showcase festivalu s konferencí, kdy se ve členských klubech odehraje společně koordinovaný program koncertů, workshopů a přednášek zástupců podpůrných organizací a odborníků z provázaných oborů.

Součástí tohoto projektu jsou mimo jiné Aplikace BACH.events , Intranet a webové stránky klubové asociace BACH a hudební konference ReConnect.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org

Financováno z Fondů EHP 2014-2021