Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Hudební kluby chtějí posilovat infrastrukturu hudebního průmyslu

V návaznosti na diskuse o nových politikách resortu kultury na setkání zástupců kulturní scény s předsedou vlády a ministrem kultury při jejich březnové 2022 návštěvě v Brně proběhlo setkání zaměřené na segment hudebních klubů.

Tam se členové asociace hudebních klubů “BACH”, sešli s ministrem Mgr. Martinem Baxou a členy jeho kabinetu, aby pohovořili o aktuálních potřebách sektoru hudebních klubů, jeho významu pro ekonomiku měst a rozvoj hudební kultury, o inspirativních zahraničních vzorech a pozitivních dopadech investic do tohoto sektoru v severských zemích.

Předseda BACH Vít Kalvoda k tomu uvádí: “Konzultace strategie rozvoje odvětví a rozhovory o nutnosti investic do hudební infrastruktury měst a jejich očekávaných pozitivních dopadech byly snad oboustranně inspirativní. Jsme rádi, že si segment hudebních klubů i u nás pomalu získává porozumění a uznání, podobně jako např. v Británii nebo Dánsku.”

Otázky významu platforem a sítí na poli hudby a s nimi související plánuje asociace BACH projednávat na podzimní konferenci hudebního průmyslu Batch / Reconnect také s vedením Húdobné Únie Slovenska.

“Naší asociaci se podařilo kompletní program brněnských hudebních klubů soustředit v jediné mobilní aplikaci bach.events, kterou v tuto chvíli sleduje okolo 4.800 lidí. Nyní chceme námi vybudovaný a prověřený model sektorové spolupráce a za tímto účelem vyvinutý software nabídnout také dalším městům nebo regionům,” shrnuje a předjímá další zakládající člen BACH, Martin Kozumplík z Kabinetu múz.

Aplikace, kde se schází program všech klubů i společné klubové plakáty pomáhají nejen Brňanům a návštěvníkům Brna, kteří se díky nim lépe orientují v pestré nabídce brněnských hudebních svatostánků, ale také samotným klubům, které díky této spolupráci mohou lépe plánovat vlastní program v kontextu ostatního dění ve městě.

Členové BACH se spojili také v organizaci výjimečného podzimního klubového festivalu BATCH spojeného se showcase, a konference Reconnect pořádané ve spolupráci s proexportní hudební kanceláří Soundczech.

Asociace BACH je podpořena z projektu „Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů“ inancovaného z dotací EHP a Norských fondů 2014–2021.