Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Konference BACH – Jak posilovat hudební infrastrukturu?

Brněnská asociace clubové hudby (BACH) pořádá konferenci, na které bude hledat odpovědi na otázky související s posílením infrastruktury hudebního průmyslu. Konference se uskuteční v pondělí 4. dubna 2022 v hudebním klubu SONO.

Konference BACH se účastní zástupci všech brněnských hudebních klubů sdružených v asociaci BACH včetně předsedy Víta Kalvody. Hosty budou zástupci města Brna a odborní hodnotitelé Bronislava Pecinová, Pavla Hujňáková, Prokop Holoubek a Pavel Uretšlégr. Za manažery kulturních projektů vystoupí David Dittrich a Anna Mašátová.

První části programu bude představení asociace BACH a debata nad cíli tohoto sdružení a její zapojení do infrastruktury hudebního průmyslu. Bude se debatovat o společné propagaci nejen na území Brna a České republiky, ale i prezentaci a posílení povědomí o českých kulturních akcích v zahraničí.

Jednou ze základních myšlenek spolku je podpora členů při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Na konferenci vystoupí zástupci města a hodnotitelé dotačních výzev, aby vysvětlili fungování jednotlivých grantových programů a debatovali o nastavených kritériích.

Organizátor mezinárodního multižánrového festivalu Maraton hudby David Dittrich představí možnosti spolupráce mezi hudebními festivaly.

Dalším bodem programu bude příprava prvního ročníku showcasového festivalu BATCH, do kterého se zapojí všechny kluby sdružené v asociaci BACH. Promotérka Anna Mašátová seznámí účastníky s konceptem unikátního festivalu, jeho organizací a marketingem.

Na konferenci také bude představen projekt Reconnect a projekt „Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů“ financovaného z dotací EHP a Norských fondů 2014–2021.

 

Konference proběhne díky podpoře EEA and Norway grants