Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Projekt “Rozvoj asociace hudebních klubů a její integrace do ekosystému hudby”

Projekt „Rozvoj asociace hudebních klubů a její integrace do ekosystému hudby“ navazuje na svého předchůdce “Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů”. Je financován z programu KU/REG/CB2 fondů EHP a Norska. Doba trvání projektu je od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2024 a výše dotace je 1 187 361Kč. V rámci tohoto projektu je dále rozvíjena webová a mobilní aplikace, která usnadní orientaci organizátorů v plánované dramaturgii a zároveň přehledně sdružuje program pro návštěvníky klubů.  Organizátoři kulturních akcí na pozadí nové online platformy sdílí kulturní program na několik měsíců dopředu a vzájemně se tak snaží vyhnout konkurenční kolizi. Kromě toho si mezi sebou a dalšími profesionály z kulturního prostředí mohou předávat cenné informace a zlepšovat tak nejen program, ale i celkové fungování členských institucí.

   V rámci tohoto projektu proběhnou dva showcase festivaly a konference, kdy se ve členských klubech odehraje společně koordinovaný program koncertů, workshopů a přednášek zástupců podpůrných organizací a odborníků z provázaných oborů.

Součástí tohoto projektu jsou mimo jiné Aplikace BACH.events , Intranet a webové stránky klubové asociace BACH, hudební konference ReConnect a klubová noc BATCH.

www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org

Financováno z Fondů EHP 2014-2021