Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Takový byl Batch 2023

Ve dnech 6. a 7. října 2023 proběhl druhý ročník klubového festivalu a showcase BATCH. Tuto dvoudenní akci pořádá brněnská asociace klubové hudby.

V rámci klubové noci proběhl již třetí ročník hudební konference určená pro hudební profesionály, hudebníky a manažery ve spolupráci s agenturou SoundCzech a Music Managers Forums názvem ReConnect . Tato konference probíhala ve dnech 5. a 6. října 2024.

Vystoupilo celkem 71 vystupujících a to včetně zahraničních. Celkem ve třinácti klubech najednou. Zapojily se kluby Alterna, ArtBar, Fléda, Kabinet múz, Kafara, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Stará Pekárna a Vegalité, spojených v BACH – Brněnské Asociaci Clubové Hudby.

Díky programové pestrosti jednotlivých klubů mohli návštěvníci objevovat pro ně neznámé klubové prostory, ale také hudební žánry od folku, jazzu, post-rocku až po elektroniku, punk, pop nebo metal. To vše za jednotné vstupné, které platilo do všech klubů, což návštěvníkům umožôvalo libovolné přecházení mezi kluby.

Akce konají za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárních města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové., za finančního přispění Fondů EHP a Norska, Tepláren Brno, SAKO Brno a Ochraného Svazu Autorů.

 

Financováno z Fondů EHP 2014-2021