Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Na schůzi jsme vznikl návrh, že vytvoříme další orgán BACH – radu. Popř. můžeme zvolit jiný název. Mám za to, že jsme se shodli, že by se mělo jednat o tříčlenný orgán a že jej budeme nazývat “rada”. Aby bylo možno toto udělat, musíme formálně odsouhlasit tento záměr a následně úpravu stanov. Nejprve tedy hlasujme … Read more

Přijali jsme žádost o členství FANTOM Promotion s.r.o., provozovatele klubu Alterna. Potvrďte prosím, že souhlasíte se členstvím Alterny. Ke dnešnímu dni má BACH 10 členů, potřebujeme tedy souhlas alespoň od sedmi členů: