Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Danse Macabre 2022

Klub:

Melodka

Datum:

30. 04. 2022 | 18:00

Teaser:

VII. ročník festivalu propojujícího různé taneční styly a goth subkulturu.
Opět nás čekají koncerty a tanečně-divadelní vystoupení.

Text doplnění:

VII. ročník festivalu propojujícího různé taneční styly a goth subkulturu. 
Opět nás čekají koncerty a tanečně-divadelní vystoupení.

Typ eventu:

koncert

Cena lístku:

Předprodej:

Žánr:

alternativa