Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Zpětvzetí kandidatury

Přátelé,

po vážných zdravotních událostech tohoto týdne oznamuji, že ze zdravotních důvodů musím zrušit kandidaturu za předsedu BACH.

Neúměrnou osobní a pracovní zátěž jsem se již naučil ignorovat, abych mohl tento projekt (jakožto i projekty jiné) posouvat směrem k úspěšné realizaci, nebo aspoň zmírnil průsery (Batch).

S ohledem na svůj zdravotní stav (onemocnění cév a zažívacího traktu) a extrémní zdravotní události tohoto týdne však dočasně nemohu vykonávat nic, než zcela nezbytné úkony.

V úvahu nyní přichází jediný konkurenční kandidát, člověk nadmíru schopný, kterého jsme s Kubou Drgoněm zvolili už do základního výboru BACH, a to s ohledem na kvalitní práci jeho klubu.

Po situaci přelomu loňského a letošního roku a osobních útocích, pomluvách, nerespektu vůči mé osobě a funkci, piklířství a pasivně agresivním jednání se mé nadšení pro tohoto kandidáta a důvěra v něj významně omezily a jedině proto jsem znovu kandidoval za předsedu, ačkoliv je tato funkce, má-li být vykonávána zodpovědně, velmi vysilující.

V nastalé situaci mi ale nezbývá, než se vzdát bez boje a ustoupit na lůžko.

Pokud budu toho schopen, na páteční VH se dostavím a pokusím se ji i uřídit, i když lékař by mi to jistě nedoporučil. Popř., vezme-li si řízení VH místo mě na sebe někdo z Vás, budu velmi rád.

Děkuji Vám všem za pochopení a přeji BACH i jeho novému předsedovi všechno dobré.

Doufám, že za 3 roky budeme BACH i já v lepší kondici, nežli dnes, a že se v budoucnu budu moci práci na naší organizaci dále věnovat.