Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Zápis z konference IDU/Soundczech 27. 3. 2020

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny COVID (Česká hudební platforma)

27.3.2020

Přítomní: 

 • Roman Strejček (OSA)
 • Jakub Nový (SAI)
 • Adam Dvořák, Tereza Landová (INTERGRAM)
 • Michal Schmidt (ČAF)
 • Petr Blažek, Vojtěch Kalina (MMF)
 • Marek Vohralík (FESTAS)
 • Martin Kozumplík (BACH)
 • Pavla Petrová, Eva Žáková (IDU)
 • Márton Náray, Monika Klementová (SoundCzech)

Účel schůzky: 

 • formulovat společné stanovisko a to komunikovat směrem k MK
 • najít formy pomoci pro subjekty napříč hudebním sektorem

Pavla Petrová: MK se snaží do finanční pomoci zahrnout i kulturu (státní půjčky). Jedná se o nastavení grantů – vrácení/ponechání za určitých okolností. Prosazují podporu OSVČ i bez živnostenského oprávnění. MK žádá o informace o počtu OSVČ v jednotlivých oblastech. Produkce DAMU a Art Management VŠE (Jakub Grossmann) vypracuje metodiku analýzy dopadu koronaviru a dotazník.

 • Zájem podílet se na vývoji dotazníku vyjádřili všichni zúčastnění. Bude jim zaslán ke komentáři.
 • OSA a Intergram – jsou schopni poskytnout data ohledně OSVČ s živnostenským oprávněním a lidí se svobodným povoláním.

Vojtěch Kalina: V dotazníku by mělo být, jestli mají subjekty závazky vůči bankám, platí nájem, odvody za zaměstnance a další nezrušené poplatky, případně jejich výše a na jak dlouho by měly být odložené. Význam a důležitost projektu https://intermesos.cz/ na podporu umělců.

Martin Kozumplík:  Kluby často získají příjmy pouze na pokrytí provozu. Nebudou schopné splácet navíc ještě půjčky. Jediná pomoc jsou momentálně pouze finance. Další úlevy budou potřeba, až se činnost zase rozběhne.

Petr Blažek: Manažeři – Pomohly by jim samozřejmě finance, náhradní práce – například probíhající projekt intermesos, náhradní hudební činnost jako streamování koncertů, aby mohli zůstat v oboru.

Martin Kozumplík: Streaming má význam v malém množství, ne aby streamoval každý klub, navíc lidi nejsou zvyklí platit za online koncerty.

Márton Náray: Je důležité zdůraznit, že spolu vše souvisí a pokud se zhroutí jedna část scény, ostatní budou ovlivněné také.

Pokusit se zvýšit kvóty české hudby v rádiích/médiích, například společným prohlášením.

Roman Strejček: OSA je schopný poskytnout data, každý výpadek bude mít na autory dopad cca ještě 2 měsíce po.

Márton Náray: Festivaly a kluby budou muset změnit svoji dramaturgii. Pokud budou zavřené hranice, program bude výhradně český.

Michal Schmidt: Festivaly nyní vyčkávají a snaží se programy nerušit. Přesun na podzimní termín není řešením, protože bude nabídka výrazně převyšovat poptávku.

Marek Vohralík: Je těžké měnit program, na který si lidé koupili vstupenky. Festivaly, které zastupujeme, nežijí z dotací, ale ze vstupenek a sponzoringu. O letošní sezóně se bude rozhodovat po Velikonocích. V březnu přichází největší vlna prodeje vstupenek, takže již nyní to festivaly zasáhlo. Bylo by dobré nastavit opatření okamžitá (nutná co nejdřív) a dlouhodobá – například snížit DPH na vstupenky, zrušit EET.

Jakub Nový: Za SAI sepíšou prohlášení pro MKČR.

Body, které zazněly a měli bychom se shodnout na jejich společném prosazování:

Podpůrná opatření:

– výzkum dopadu na hudební průmysl

– společná komunikace na podporu příjmů, přestože nejsou vysoké:

– společná kampaň apelující na nepožadování refundace zakoupených vstupenek

– společná kampaň apelující na platbu za streamování koncertů a online nabídku 

Co může hudební sektor požadovat od vlády na zotavení hudebního sektoru?

– pro kulturní sektor je potřeba k udržitelnosti nejen úlev, ale také alespoň minimálním generování příjmů

– navýšit kvóty českého repertoáru v lokálních médiích, což pomůže navýšení přerozdělení financí z autorských práv lokálním umělcům

– EET – výjimka pro kulturní sektor

– snížit daně v oblasti kultury (téma na úrovni EU) 

– snížit DPH na vstupenkách (0% na minimálně 3,5 let a následné postupně navyšování)

– snížit daně z příjmu pro kluby, festivaly, promotéry apod.

– dostupné úvěry pro kulturní sektor

– bezúročné úvěry CONVID výhradně pro kulturní sektor

– odložení splátek

– pomoc směřovat nejen pro OŠVC, ale tzv. svobodná povolání  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x