Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Balíček podpory MK je venku

Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury

Ministerstvo kultury na základě průběžného stavu a výhledu realizací kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií připravilo materiál s názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury, který dnes (9. 4.) schválila vláda.

Hlavním cílem navržených opatření (balíčku) je především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. Celkový objem peněz tohoto programu je 1,07 mld. Kč.

Subjekty tzv. nezávislé umělecké scény (primárně z celoročních dotačních okruhů z oblasti tance, divadla, hudby, výtvarného umění a malí nakladatelé), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby v ČR alespoň 3 roky, mohou o podporu žádat, pokud alespoň jednou za poslední tři roky (2018-2020) byly úspěšnými v dotačním řízení ministerstva.

V rámci stávajícího programu Kulturní aktivity vypíše Ministerstvo kultury samostatné výběrové dotační řízení. Pro potřeby tohoto programu schválila vláda částku ve výši 440 miliónů Kč. Subjekty nezávislého nezřizovaného divadla, klasické a alternativní hudby a tanečního a pohybového umění budou moci žádat Ministerstvo kultury o podporu pro zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií za využití multimediálních platforem.

Žadatel předloží popis projektu včetně rozpočtu a hodnotícím kritériem bude úroveň a kvalita projektu. Pro tuto podporu bude mít MK připraveno 30 miliónů Kč. Profesionální divadla, orchestry a sbory mohou žádat MK o podporu, pokud jsou trvale zařazeny do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Muzea a galerie, které nejsou státními příspěvkovými organizacemi, můžou rovněž žádat o podporu, pokud jsou jejich sbírky zařazeny v Centrální evidenci sbírek a jsou dlouhodobě zpřístupňovány veřejnosti. Žadatel předloží rozpočet projektu včetně vyčíslení vynaložených nákladů, popis rozsahu omezení činnosti a způsob vypořádání se s výpadkem.

Celkově na tuto podporu získalo MK 300 miliónů Kč. První výzvy do dotačních programů viz výše vyhlásí MK v řádu týdnů. Vedle tohoto balíčku již běží proplácení dotací MK na rok 2020 ve výši 750 miliónů Kč s tím, že subjekty, které získaly od MK dotaci, ale jejich akce neproběhnou v plném rozsahu, nebudou muset tuto dotaci vracet v té části, kde její držitel prokáže náklady na přípravu akce.

Na tyto náklady pak bude MK pohlížet jako na realizované. Pomoc státu komerčním subjektům, které jsou výdělečné jako např. komerční divadla, některé letní akce nebo i velcí nakladatelé, je třeba koordinovat na vládní úrovni, protože stejným způsobem jako tyto jsou postiženy i další oblasti – gastronomie nebo cestovní ruch.

Současně jsou jim nyní k dispozici (jako všem podnikatelům) již vládou přijaté programy např. MPSV (Antivirus) a MPO (půjčky COVID, odklad nájmů).

Zdroj: Tisková zpráva MK ČR, 9. 4. 2020

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x