Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Vážení členové, vyjádřete prosím v následující anketě svůj názor na sporné body navrhovaných úprav stanov našeho spolku. Zabere Vám to jednu až dvě minuty.

1. Přijímání nových členů spolku Domnívám se, že by měla platit shodná pravidla pro nové i stávající členy tak, aby se předešlo účelovému zamezování rozšiřování členské základny. Navrhované limity (kapacita 150 osob, povinnost konat alespoň 70 koncertů ročně) jsou v tomto smyslu zbytečně restriktivní. Dále navrhované zrušení povinnosti projednat žádost o členství na nejbližší VH … Read more

Rád bych Vás požádal o stoprocentní účast na valné hromadě, abychom mohli na místě odsouhlasit změnu návrhu stanov a nemuseli svolávat další valnou hromadu. Pokud se někdo nemůže zúčastnit, tak prosím dejte plnou moc někomu, kdo se zúčastní za Vás, případně některému ze členů, který se valné hromady zúčastní. Kontroverzi budí Čl.4 – Členství ve … Read more

Připravil jsem pro Vás přehled předsedou navrhovaných změn stanov zde: https://docs.google.com/document/d/1yMNB6tguCui8mAwJvo4ybxHBngK_YNjWuUcp5Arzz38/edit?usp=sharing Není mi jasný smysl některých návrhů změn stanov. Prosím, komentujte předsedou navrhované změny, popř. navrhněte vlastní změny stanov.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh stanov: BACH_Pozvánka na valnou hromadu_leden 2023_ BACH_návrh stanov Hezké svátky všem! M.